Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Tác giả: ThS. Đào Thị Thúy - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024, ngày 22/8/2023, Hiệu Trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 77/KH-TĐHHT về “Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024” tới các tập thể và cá nhân cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên trong toàn Trường. Cùng với các khoa và các phòng ban chức năng trong Nhà trường, Khoa Chính trị - Luật đã chủ động triển khai thực...

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Tác giả: ThS. Đào Thị Thúy - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024, ngày 22/8/2023, Hiệu Trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 77/KH-TĐHHT về “Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024” tới các tập thể và cá nhân cán bộ, giảng viên, giáo...

Gần 250 sinh viên K16 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân-SV” đầu khóa năm học 2023-2024

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-TĐHHT ngày 16/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, sáng ngày 11/9/2023, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa năm học 2023-2024 cho toàn thể sinh viên K16. Tham gia...