Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Giảng viên Khoa Chính trị - Luật tham dự hội thảo khoa học “Đánh giá chương trình đào tạo khối ngành sư phạm sau một chu kì thực hiện”

Tác giả: HTU - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo của khối ngành sư phạm là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của xã hội và là yêu cầu bắt buộc đối với các trường đại học có đào tạo ngành sư phạm. Với ý nghĩa đó, sáng ngày 4/7/2022 trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá chương trình đào tạo khối ngành sư phạm sau một chu kỳ thực hiện”. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, của giảng viên và các cán bộ quản lý với tinh thần tranh biện khoa học để xác định hướng đi đúng đắn và cần thiết của nhà trường trong công tác đào tạo nói chung và đào tạo khối ngành sư phạm nói riêng.

Tham gia Hội thảo khoa học, khoa Chính trị - Luật có số lượng 03 bài viết của các giảng viên ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh, ThS. Trần Nguyên Hào, ThS. Trần Thị Mai Hương. Nội dung các bài viết tập trung vào mã ngành sư phạm hiện nay khoa đang đào tạo là sư phạm Giáo dục chính trị với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của xã hội. Đó là việc xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Giáo dục chính trị theo định hướng phát triển năng lực; Đánh giá, điều chỉnh chương trình các học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc chương trình đào tạo ngành Giáo dục chính trị tại trường Đại học Hà Tĩnh.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp!