Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Khoa Chính trị - Luật tổ chức tọa đàm Ngày pháp luật Việt Nam

Tác giả: Ths.Dương Thị Cẩm Hằng - Đăng ngày: .

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, hưởng ứng công văn số 2053 - CV/TĐTN-BTG của Ban chấp hành Đoàn Tỉnh Hà Tĩnh về việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020, Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức buổi Tọa đàm về Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Buổi tọa đàm đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên đang học tập tại Trường Đại học Hà Tĩnh tham dự.


Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 hàng năm được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, khi vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình đang ngày càng được xã hội quan tâm, Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh nhận thấy cần phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục rộng rãi cho đoàn viên, thanh niên toàn trường về pháp luật Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình.

Trên tinh thần đó, buổi Tọa đàm được tổ chức nhằm phổ biến đến đoàn viên thanh niên trong nhà trường về những vấn đề pháp lý căn bản về pháp luật Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, qua cung cấp cho đoàn viên thanh niên những kiến thức cơ bản để tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ bình đẳng giới và phòng, chống những hành vi bạo lực gia đình.

Tại buổi Tọa đàm, Th.S - Luật sư Nguyễn Hoàng đã giới thiệu cho các đoàn viên thanh niên những kiến thức thiết thực và hữu ích về cơ sở ban hành, quan điểm cũng như những quy định cơ bản của Luật Bình đẳng giới, và Luật Phòng chống bạo lực gia đình hiện hành. Trên cơ sở đó, củng cố thêm ý thức của các đoàn viên thanh niên về tinh thần tôn trọng bình đẳng giới và cương quyết lên án để chống lại các hành vi bạo lực gia đình.