Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Khoa Lý luận chính trị chuẩn bị Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2014 hệ trung cấp chuyên nghiệp

Tác giả: Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: .

Thực hiện thông báo số 513 /TB-SGD&ĐT ngày 24/4/2014 về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2014 hệ trung cấp chuyên nghiệp của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh đã giao nhiệm vụ cho Khoa Lý luận chính trị lựa chọn và bồi dưỡng  giảng viên đang giảng dạy hệ trung cấp chuyên nghiệp tham gia Hội thi.

Khoa đã tuyển chọn giảng viên Trần Thị Thúy  dự thi môn Giáo dục chính trị và  giảng viên Trần Thị Tú Anh dự thi môn Pháp luật. Các giảng viên dự thi phải thực hiện hai nội dung:

- Thi giảng dạy: Nội dung bài giảng nằm trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

-  Thi hiểu biết về  giáo dục trung cấp chuyên nghiệp và ứng xử tình huống sư phạm

Để giúp các giảng viên chuẩn bị tốt nhất cho Hội thi, Khoa đã tổ chức nhiều tiết  giảng thử. Các tiết giảng được góp ý nghiêm túc, ký lưỡng nhằm giúp các giảng viên có tâm thế vững vàng bước vào Hội thi vào ngày 23 và 24 tháng 5 sắp tới.

Một số tiết giảng thử