Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Chi bộ Khoa Chính trị - Luật chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm học mới

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Được sự cho phép của BCH Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh, ngày 8 tháng 8 năm 2021, chi bộ Khoa Chính trị - Luật đã tiến hành họp chi bộ thường kỳ nhằm đánh giá công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng 7 và kế hoạch công tác tháng 8 của chi bộ, trong đó tập trung công tác xây dựng kế hoạch năm học mới 2021 – 2022.

Năm học 2021 – 2022 được đánh giá là năm học có nhiều thuận lợi, đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa được xây dựng và nâng cao trình độ. Tuy nhiên đây cũng là năm học có nhiều khó khăn phức tạp nhất là trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra phức tạp đòi hỏi cán bộ giảng viên toàn khoa cần có sự cố gắng khắc phục và linh hoạt để đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng dạy và học.

Kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Khoa Chính trị  - Luật được xây dựng trên cơ sở kế hoạch năm học của nhà trường về không gian, thời gian và định kỳ đào tạo các khóa học. Trong đó chi bộ quán triệt tinh thần kế hoạch năm học phải đảm bảo thực hiện  mục tiêu chung của kế hoạch năm học Trường Đại học Hà Tĩnh, trong đó mục tiêu cụ thể là vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bện Covid – 19, trong đó nhấn mạnh các nội dung sau:

Về công tác chuyên môn: đảm bảo đủ hoặc cân bằng định mức lao động của từng giảng viên; đặc biệt chi bộ nhấn mạnh đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, tăng nhiều hơn nữa các công trình, đề tài, bài báo nghiên cứu khoa học; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tăng cường báo cáo các chuyên đề chuyên môn thiết thực cho công tác dạy và học; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học và đổi mới phương  pháp dạy và học trong tình hình mới.

Về công tác nâng cao trình độ đội ngũ: khuyến khích cán bộ giảng viên trong độ tuổi đi học nâng cao trình độ, coi đó là chỉ tiêu đánh giá thi đua cuối năm.

Về công tác thi đua: Phấn đấu khoa Chính trị  - Luật đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; các cá nhân tích cực tham gia đăng ký danh hiệu thi đua cao, thúc đẩy phong trào thi đua của đơn vị lên cao hơn nữa.

Về công tác tuyển sinh: chi bộ xác định đây là công tác quan trọng của toàn khoa và tất cả các giảng viên. Trong năm học 2021 - 2022, cụ thể là trong tháng 8 và tháng 9 của năm học này, các giảng viên phát huy tiếp tục quảng bá, thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường giao và tiếp tục nâng cao vượt chỉ tiêu được giao.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, chi bộ khoa đã tiến hành họp online trên meet google. Một số hình ảnh về cuộc họp của chi bộ khoa Chính trị - Luật.