Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Cách mạng Tháng Tám năm 1945- Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Tác giả: ThS. Đường Thế Anh - Đăng ngày: .

 

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử chói ngời với bao chiến công hiển hách đã hun đúc nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng của một dân tộc Việt Nam anh hùng. Trong đó suốt chiều dài lịch sử đó, Cách mạng tháng Tám năm 1945 được coi là một trong những mốc son chói lọi nhất –  là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, tinh thần, ý chí, bản lĩnh...

THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tác giả: ThS. Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 - một trong những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX - là tổng hợp của nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Những nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám...

Hội đồng Khoa học Khoa Chính trị - Luật họp xét đề tài Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021

Tác giả: ThS. Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

         Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, sáng ngày 02 tháng 7 năm 2021 Hội đồng khoa học khoa Chính trị - Luật, trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức họp xét đề tài sáng kiến kinh nghiệm của giảng viên. Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn...