Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

NĂM HỌC NHIỀU THẮNG LỢI CỦA KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Đăng ngày: .

Ngày 09/6/2022, khoa Chính trị - Luật đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học với sự tham gia đầy đủ của tập thể giảng viên, nhân viên toàn khoa. Tại hội nghị tổng kết, TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thông qua báo cáo tổng kết năm học, đánh giá những kết quả, hạn chế của việc thực hiện nhiệm vụ năm học và chỉ ra những nguyên nhân của kết quả, hạn chế đó. Điều đáng ghi nhận là năm học 2021 - 2022 tập thể khoa Chính trị - Luật đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Năm học 2021 - 2022 tập thể khoa Chính trị - Luật luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường; sự chỉ đạo kịp thời của Chi bộ và Ban Chủ nhiệm khoa; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể; tập thể giảng viên, nhân viên trình độ chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm cao, tích cực hưởng ứng các đợt phát động thi đua của Ngành, của địa phương và nhà trường hướng tới các ngày lễ lớn của cả nước, địa phương và cháo mững kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường Đại học Hà Tĩnh. Đây là những điều kiện vô cùng thuận lợi để tập thể Khoa thực hiện thành công nhiệm vụ năm học.

Tuy vậy, năm học 2021 - 2022 tập thể khoa Chính trị - Luật cũng gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh covid - 19 diễn biến phức tạp, cơ chế cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt; phần lớn giảng viên của khoa là nữ, một số giảng viên đang trong độ tuổi sinh và nuôi con nhỏ nên có những khó khăn nhất định trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và các hoạt động khác; số lượng sinh viên Lào được đào tạo tại đơn vị chiếm tỷ lệ lớn nên trách nhiệm chuyên môn và công tác quản lý nặng nề hơn.

Tranh thủ những điều kiện thuận lợi và khắc phục mọi khó khăn, tập thể giảng viên, nhân viên khoa Chính trị - Luật đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hện thành công xuất sắc mọi nhiệm vụ năm học. Điều này đã được thể hiện trên các lĩnh vực công tác cụ thể như sau:

Về công tác tuyển sinh: Khoa đã thành lập Ban quảng bá tuyển sinh và các tổ chuyên môn quảng bá tuyển sinh trực thuộc khoa, giao nhiệm vụ đến từng thành viên trong Ban quảng bá tuyển sinh. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá đã được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú, vận dụng hết mọi khả năng, phương tiện, các mối quan hệ xã hội; phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, huyện, thị, xã, phường trên địa bàn Tỉnh cùng tham gia trong công tác quảng bá tuyển sinh, về trực tiếp các trường phổ thông để quảng bá tuyển sinh, đồng thời thông qua các trang mạng xã hội để lan tỏa thông điệp tuyển sinh đến nước bạn Lào. Với những cách làm mới, sáng tạo năm học 2021 - 2022 các giảng viên, nhân viên khoa Chính trị - Luật đã đạt vượt chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch.

Về công tác giảng dạy: Triển khai kịp thời nhiệm vụ giảng dạy của khoa, bám sát kế hoạch năm học của nhà trường. Thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc giảng dạy trực tuyến từ việc lên lớp đến kiểm tra, đánh giá chất lượng sinh viên, có nhiều đề cương bài giảng áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy theo mô hình lớp học trực tuyến meet, google class, thực hiện 22 tiết thao giảng theo chuẩn CDIO, các giờ thao giảng được tổ chức đánh giá nghiêm túc, xây dựng  và chỉnh sửa  nhiều bộ đề thi đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chuẩn CDIO. Toàn khoa đạt và vượt định mức giảng dạy. Tổ chức được một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, như: dự giờ, xemina, chuyên đề, tổ chức Hội thi thực hành nghề nghiệp cho sinh viên ngành Luật, duy trì hàng tháng Câu lạc bộ Tiếng Việt để nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cho sinh viên Lào.   

Về nghiên cứu khoa học: Năm học 2021 - 2022, hoạt động NCKH của khoa Chính trị - Luật đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên được thể hiện ở 02 bài tạp chí khoa học quốc tế có chỉ số ISBN, 23 bài đăng tạp chí khoa học có chỉ số ISSN của trường và ngoài trường, 05 bài hội thảo khoa học quốc gia và hội thảo cấp liên trường, 03 bài hội thảo cấp Tỉnh được đăng tải trong các ấn phẩm có chỉ số ISBN, 02 bài hội thảo cấp Trường.  Đặc biệt đã có một số giảng viên tham gia xuất bản sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình với tư cách tác giả hoặc đồng tác giả.  Một số giảng viên của khoa tham gia hướng dẫn học viên cao học, tham gia nhiều hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH các cấp. Ben cạnh đó, khoa đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, với 07 đề tài tham dự, có 02 đề tài được gửi dự thi trong Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XI của trường Đại học Hà Tĩnh, 01 đề tài được lựa chọn để báo cáo trong Hội nghị SVNCKH cấp trường. Kết quả trong nghiên cứu khoa học đã góp phần khẳng định uy tín chuyên môn của Khoa không chỉ trong phạm vi nhà trường.

Với những kết quả công tác như trên đây, năm học 2021 - 2022 khoa Chính trị - Luật đã thực hiện đầy đủ, xuất sắc các nhiệm vụ được giao; điểm thi đua hàng tháng đều đạt tuyệt đối. Tập thể chi bộ, khoa và nhiều cá nhân đã được khen thưởng, biểu dương trong các đợt thi đua của Đảng bộ và nhà trường.