Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Cách mạng Tháng Tám năm 1945- Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Tác giả: ThS. Đường Thế Anh - Đăng ngày: .

 

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử chói ngời với bao chiến công hiển hách đã hun đúc nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng của một dân tộc Việt Nam anh hùng. Trong đó suốt chiều dài lịch sử đó, Cách mạng tháng Tám năm 1945 được coi là một trong những mốc son chói lọi nhất –  là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Dân tộc Việt Nam tự hào sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới với tư cách là dân tộc đi tiên phong trong đấu tranh cách mạng. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

 

 Bức họa Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào ngày 16/8/1945 quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nước. Ảnh tư liệu

Chỉ trong một thời gian ngắn, với khí thế cách mạng sôi sục và trào dâng chưa từng có, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nhất tề vùng lên giành chính quyền trong cả nước. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã đưa đất nước ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám là một cuộc nổi dậy chớp nhoáng và thành công ngoạn mục. Nếu kể từ khi lệnh tổng khởi nghĩa phát ra ngày 13/8 cho đến khi khởi nghĩa thành công ở Sài Gòn ngày 25/8, thì thời gian đó chỉ 12 ngày. Mười hai ngày rung trời chuyển đất với khí thế cách mạng dâng trào từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, nhất tề đứng lên quyết giành quyền sống, quyền tự do, độc lập cho dân tộc.

Từ khi Đảng ta ra đời (3/2/1930), Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945). Đây là ba cuộc tổng diễn tập lớn với nhiều thử thách hy sinh để đến đỉnh cao là Cách mạng tháng Tám đã chớp thời cơ thuận lợi, lãnh đạo toàn thể dân tộc tiến hành tổng khởi nghĩa, đánh đổ đế quốc phong kiến thành lập nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Việc tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ là một nghệ thuật tài tình của Đảng ta do Bác Hồ kính yêu đứng đầu. Giữa tháng Tám năm 1945, từ mảnh đất Tân Trào lịch sử khi tổng khởi nghĩa đã phát ra thì Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Giờ quyết định vận mệnh cho dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Tổng bộ Việt Minh cũng đã hiệu triệu: Trước cơ hội có một không hai này, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng, dùng hết can đảm, bao quanh đạo quân giải phóng Việt Nam, tung xương máu ra đánh đuổi giặc Nhật, đòi lấy tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.


Mít tinh Tổng khởi nghĩa tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945 (Ảnh tư liệu)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được ghi tạc vào lịch sử như cột mốc mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, kỉ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là cuộc vùng dậy của dân tộc ta trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, là đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cộng đồng, tầm cao trí tuệ dân tộc hòa quyện cùng học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám là bản anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, đưa Nhân dân ta từ kiếp nô lệ lên địa vị làm chủ; đưa Việt Nam từ một nước nhỏ trở nên có tên tuổi trên thế giới. Cuộc cách mạng “long trời lở đất” đó, là thành quả đấu tranh bền bỉ gian khổ song vô cùng anh dũng rất đáng tự hào của Đảng, quân đội và Nhân dân ta. Thể hiện vai trò lãnh đạo hết sức đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ thiên tài Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của Nhân dân Việt Nam.

Nhớ về Tháng Tám của 77 năm trước, trong ta trào dâng niềm tự hào dân tộc. Với những trang sử vàng  Cách mạng Tháng Tám mãi là bản hùng ca bất diệt, một mốc son chói lọi của cách mạng nước ta. Đó là một bước ngoặt chưa từng có trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam đã làm nên sự kiện “long trời lở đất”, chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho đất nước Việt Nam trường tồn và phát triển.