Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Tác giả: ThS. Trần Thị Mai Hương - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Chiều ngày 04/6/2021, Hội đồng đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giáo dục giá trị nhân văn cho sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh” do TS. Đậu Thị Hồng, giảng viên tổ Chính trị, Khoa Chính trị - Luật làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 05 thành viên theo Quyết định số 288/QĐ-TĐHHT ngày 24/5/2021, gồm:

  1. Trần Thị Ái Đức, Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng;
  2. Trần Thị Mai Hương, giảng viên khoa Chính trị - Luật – Thư ký;
  3. Nguyễn Hoài Sanh, Hiệu trưởng trường HNQT iSchool HT – PB 1;
  4. Phạm Huy Thông – Phó Giám đốc TTĐT&BDTX – PB 2;
  5. Nguyễn Thị Bích Hằng – Phó trưởng khoa Chính trị - Luật – UV.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thực hiện theo quy định hiện hành về việc bảo vệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung đề tài nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng nhận xét, đánh giá về kết cấu, nội dung khoa học và dung lượng đề tài; Về mức độ đáp ứng, tính mới của đề tài; Về giá trị khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu; Về hình thức trình bày (thuật ngữ, văn phong…).

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao chất lượng, hiệu quả của đề tài nghiên cứu và về cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Đây là đề tài có ý nghĩa khoa học, có tính thực tiễn, có thể áp dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện của Trường trong giai đoạn mới. Đề tài được triển khai công phu, bài bản thể hiện ý thức nghiêm túc của tác giả trong nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Hội đồng cũng đã có một số góp ý mong muốn tác giả chỉnh sửa để đề tài hoàn thiện hơn.

Sản phẩm của đề tài là 6 công trình khoa học và 1 sản phẩm ứng dụng là đề tài sinh viên NCKH.

Kết quả, Hội đồng kết luận Đề tài được nghiệm thu chính thức với sự thống nhất đánh giá cao của các thành viên Hội đồng