Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Khoa Chính trị - Luật tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024

Tác giả: ThS. Lê Thị Thái - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện kế hoạch của Trường Đại học Hà Tĩnh, sáng ngày 21/10/2023, Khoa Chính trị - Luật tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 - 2024.

Mở đầu Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Trưởng khoa Chính trị-Luật khẳng định: Hội nghị viên chức và người lao động hướng vào đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Khoa; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023. Đồng chí Trưởng Khoa mong muốn tại Hội nghị, các đồng chí viên chức và người lao động sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho sự phát triển chung của Khoa; cùng nỗ lực chung tay với Ban Chủ nhiệm Khoa, Công đoàn khoa xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra tại Hội nghị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Phó trưởng Khoa Chính trị - Luật đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Trong năm học 2022 - 2023 Khoa Chính trị-Luật đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học, trong đó có công tác chính trị-tư tưởng, nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ, công tác quản lý... Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong năm học 2022 - 2023, Khoa đã đề ra phương hướng chung và các mục tiêu cơ bản và các chỉ tiêu cụ thể cùng với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 - 2024.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo về công tác công đoàn, công tác học sinh sinh viên, công tác tài chính trong năm học 2022 - 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến của viên chức, người lao động cho Dự thảo các quy định, quy chế của Nhà trường.

Trong Hội nghị, nhiều viên chức và người lao động đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị hướng vào bổ sung, hoàn thiện cho bản phương hướng hoạt động của Khoa trong năm học 2023-2024. Sau một thời gian thảo luận sôi nổi, tất cả viên chức và người lao động của Khoa tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị, trong đó có các mục tiêu cơ bản và quan trọng như: Mở rộng quy mô tuyển sinh, nhất là các lớp liên thông đại học; Tập thể đạt Lao động tiên tiến, Liên chi Đoàn xuất sắc, Công đoàn vững mạnh xuất sắc; 02 giảng viên đạt CSTĐ cấp cơ sở, 100% giảng viên hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học, có bài đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN; Tổ chức được 01 Hội thảo KH cấp trường...

Hội nghị viên chức và người lao động Khoa Chính trị-Luật Trường Đại học Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất quyết tâm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị: