Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT HỌP TỔNG KẾT, BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2021 - 2022

Tác giả: ThS. Lê Thị Thái - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh, 14h ngày 09 tháng 6 năm 2022, Khoa Chính trị - Luật đã tổ chức họp tổng kết, bình xét thi đua năm học 2021-2022.

Mở đầu cuộc họp, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Trưởng khoa Chính trị-Luật đã trình bày báo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của toàn khoa. Nhìn chung, trong năm học 2021 - 2022 toàn đơn vị đã thực hiện đầy đủ, xuất sắc các nhiệm vụ được giao, điểm thi đua hàng tháng đều đạt tuyệt đối. Tập thể chi bộ, khoa và nhiều cá nhân đã được khen thưởng, biểu dương trong các đợt thi đua của Đảng bộ và Nhà trường. Toàn thể giảng viên, nhân viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có giảng viên, nhân viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật.

Năm học 2021 - 2022, hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Chính trị - Luật đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc:Tổ chức tốt Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, với 07 đề tài tham dự, có 02 đề tài được gửi dự thi trong Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XI của trường Đại học Hà Tĩnh, 01 đề tài được lựa chọn để báo cáo trong Hội nghị SVNCKH cấp trường. Có 02 bài đăng tạp chí khoa học quốc tế, 23 bài đăng tạp chí khoa học có chỉ số ISSN của trường và ngoài trường,  05 bài hội thảo khoa học quốc gia và hội thảo cấp liên trường, 03 bài hội thảo cấp Tỉnh. Đặc biệt đã có một số giảng viên tham gia xuất bản sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình với tư cách tác giả hoặc đồng tác giả.  Số tin bài cho trang website: đủ 3 bài/ tháng, đảm bảo chất lượng. Giảng viên của khoa tham gia hướng dẫn học viên cao học, tham gia nhiều hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH các cấp. Kết quả trong nghiên cứu khoa học đã góp phần khẳng định uy tín chuyên môn của Khoa không chỉ trong phạm vi nhà trường.

Kết quả bình xét danh hiệu thi đua tại đơn vị: Về tập thể đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giấy khen của Hiệu trưởng. Về cá nhân có 02 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 14 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 01 đồng chí được đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Trước khi kết thúc cuộc họp Ban chủ nhiệm khoa Chính trị-Luật đã đề ra hương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho năm học 2022 - 2023 sắp tới.