Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Khoa Chính trị - Luật họp tổng kết năm học và đánh giá xếp loại viên chức năm học 2023 - 2024

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện kế hoạch năm học, ngày 07 tháng 6 năm 2024, Khoa Chính trị - Luật đã họp toàn khoa tổng kết năm học 2023 - 2024.

 

Tại cuộc họp, đồng chí trưởng khoa TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thay mặt BCN khoa trình bày tổng kết đánh giá kết quả công tác năm học 2023 - 2024. Trong năm học vừa qua, vượt qua nhiều khó khăn chung của Nhà trường như khó khăn về công tác tuyển sinh, Khoa Chính trị - Luật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Công tác giảng dạy, công tác sinh viên, nghiên cứu khoa học, truyền thông và mọi công tác của Khoa được thực hiện nghiêm túc, có chất lương cao. 100% cán bộ giảng viên cùa khoa đã thực hiện tốt mọi nội quy quy chế của Nhà trường, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công tác, hoàn thành vượt mức công việc được giao; tích cực tham gia mọi hoạt động của Nhà trường; không có giảng viên vắng, chậm không có lý do…100% giảng viên đủ và vượt định mức giờ dạy và giờ nghiên cứu khoa học. 100% giảng viên vượt định mức SHCM & PVCĐ. Hồ sơ đơn vị đạt xuất sắc: 97 điểm; 100% giảng viên có hồ sơ chuyên môn tốt và xuất sắc. Công tác báo cáo và triển khai văn bản đầy đủ kịp thời. Các giảng viên trong độ tuổi và kế hoạch đi học đã có minh chứng chuẩn bị cho kế hoạch đi học nộp cho Nhà trường. Đặc biệt Khoa đã chủ trì tổ chức thành công hội thảo cấp trường “Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành cho sinh viên Lào trong bối cảnh hiện nay”, với sự tham gia viết bài của 100% giảng viên trong khoa và có sự tham gia báo cáo của nhiều nhà khoa học ngoài Trường.

Kết quả 100% giảng viên được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tập thể Khoa  Chính trị  - Luật đề nghị đạt tập thể lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với thành tích nổi bật, các giảng viên: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn; ThS. Trần Thị Tú Anh và ThS. Nguyễn Thị Hà đạt loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị tuyên dương một số giảng viên của Khoa đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, công tác công đoàn, góp phần làm tăng uy tín thương hiệu Trường Đai học Hà Tĩnh; tuyên dương các giảng viên tích cực chuẩn bị cho đi học nâng cao trình độ như học tiếng Anh; làm chuyên đề, bài báo... chuẩn bị cho việc đi học tiến sĩ. Ban chủ nhiệm Khoa cũng một lần nữa động viên, khuyến khích các giảng viên trong độ tuổi tích cực hơn nữa trong công tác đi học nâng cao trình độ, đáp ứng  nhu cầu phát triển của Nhà trường.